5 tips die helpen om de objectiviteit in prestatiebeoordelingen te verhogen

Joost van Eyk

Performance Management op een hoog niveau is gebaseerd op accurate informatie uit beoordelings-gesprekken. Subjectiviteit en vooringenomenheid tijdens de beoordeling ondermijnt dit, zodat de informatie niet overeenkomt met de werkelijkheid. Niemand is hier immuun voor, dus iedere leidinggevende en HR-professional moet u zich bewust zijn van de impact ervan.

Biases zoals het halo-effect en het 'vergelijkbaar met mij'-effect kunnen de beoordeling kunstmatig opblazen. Ondertussen kunnen het hoorneffect en het recentheidseffect leiden tot te lage beoordelingen, zelfs voor goed presterende werknemers. Geen enkele leidinggevende of HR-professional wil allesbepalende beslissingen nemen, zoals promoties of ontslagen, op basis van onnauwkeurige gegevens. U heeft een morele en wettelijke vereiste om ervoor te zorgen dat informatie over de prestaties van uw medewerkers van hoge kwaliteit is.

Gelukkig zijn er oplossingen. Onderzoekers hebben tips geïdentificeerd om de impact van subjectiviteit en vooringenomenheid op prestatiebeoordelingen drastisch te verminderen. Pas onderstaande tips toe op tijdens het beoordelen om ervoor te zorgen dat uw werknemers eerlijke en juiste beoordelingen ontvangen.

1: Bouw bewustwording in voor subjectiviteit en vooringenomenheid
Subjectiviteit en vooringenomenheid beïnvloeden iedereen, maar gebeurt meestal onbewust, terwijl dit een enorme invloed heeft op hoe zij hun collega's beoordelen. Medewerkers bewust maken van vooringenomen-heid is de eerste stap om het te verminderen. Voor de meeste werknemers is een korte training voldoende. Senioren, zoals supervisors of managers, vullen echter vaker functioneringsgesprekken aan. Zij zouden baat hebben bij een meer diepgaande training om hun eigen vooroordelen te begrijpen en te verminderen.

2: Beoordeel op basis van objectief te meten gedrag
Beoordeel op basis van waarneembaar, objectief gedrag. Een goed voorbeeld van een objectieve beoordeling is: Zelden of nooit deadlines gemist." Dit is duidelijker en objectiever dan "Voldoet aan verwachtingen" of "overtreft verwachtingen". Verder kan een supervisor het trackrecord van een medewerker controleren om te bepalen of hij of zij deadlines heeft gehaald. Als ze echter worden gevraagd om een subjectief oordeel te vellen over persoonlijkheid, stijl of houding, is het enige wat ze kunnen doen, om vanuit hun gevoel te redeneren. Dat is precies waar onbewuste vooroordelen naar de oppervlakte komen en waarderingen worden beïnvloed.

3: Wees minder afhankelijk van het geheugen
We beschouwen onze herinnering graag als een museum vol goed bewaard gebleven verhalen over onze ervaringen uit het verleden. Helaas toont onderzoek naar ons geheugen consequent aan dat onze herinneringen niet altijd kloppen, vooral als emoties erbij betrokken raken. Een strategie om de afhankelijkheid van ons geheugen te verminderen, is om het hele jaar door vaker functioneringsgesprekken te voeren. Hiermee kunnen beoordelaars zich richten op recentere, gemakkelijker te onthouden gebeurtenissen.

Een tweede strategie om de afhankelijkheid van geheugen te verminderen, is het maken van aantekeningen tussen beoordelingsgesprekken. Leidinggevenden kunnen hierop terugkijken om zichzelf te herinneren aan positieve en negatieve prestaties. Dit vermindert de afhankelijkheid van het geheugen en verbetert de nauwkeurigheid van de beoordelingen.

4: Implementeer een 360 graden feedbacksysteem
Zelfs als u alle bovenstaande tips opvolgt is, blijft het lastig om alle vooringenomenheid en subjectiviteit te elimineren. Daarom is het verstandig om prestatiebeoordelingen door meerdere personen te laten plaatsvinden. Dit geeft u een vollediger beeld van de werkelijke prestaties, terwijl de impact van de voorkeur van een bepaalde beoordelaar wordt geminimaliseerd.

360 graden feedbacksystemen zijn ideaal voor deze taak. Ze bieden uiteraard feedback van o.a. supervisors, directe leidinggevenden, collega's en zelfs klanten. Dit biedt een schat aan informatie over de prestaties van medewerkers en zorgt voor meer vertrouwen in het beoordelingsproces.

5: Monitor de feedbackgegevens nauwkeurig
Vooroordelen kunnen vaak worden gedetecteerd door uitvoerbare feedbackgegevens zorgvuldig te onderzoeken. Houd bijvoorbeeld onderstaande aanwijzingen in de gaten:

  • Uitschieters. Als een werknemer overwegend consistente beoordelingen heeft, met uitzondering van een enkele beoordelaar met veel hogere of veel lagere scores, kan vooringenomenheid de boosdoener zijn. Interpreteer uitschieters daarom met extreme voorzichtigheid.
  • Weinig variatie in de beoordelingen van een leidinggevende. Als, aan de andere kant, een en dezelfde beoordelaar vrijwel dezelfde beoordelingen lijkt te geven voor iedereen die hij of zij beoordeelt, overweeg dan of de striktheid of algemene vooringenomenheid een rol spelen.

Meer informatie over het optimaal beoordelen van uw medewerkers?
Wilt u nog meer weten of hoe u uw medewerkers optimaal kunt beoordelen en hen optimaal laat functioneren en hiermee een concurrentievoordeel realiseert? Dan raden wij u aan om de whitepaper over het nieuwe beoordelen te lezen. Deze kunt u gratis downloaden via deze link of door op de afbeelding hier boven te klikken. Onderwerpen die in deze whitepaper aan bod komen zijn: 360 graden feedback, de voordelen van het nieuwe beoordelen en hoe u het nieuwe beoordelen toepast binnen uw organisatie. Na het lezen van deze whitepaper bent u in staat om het nieuwe beoordelen toe te passen binnen uw organisatie waarbij uw medewerkers meer het initiatief nemen en uw leidinggevenden minder tijd kwijt zijn met het beoordelingsproces. Wij wensen u veel leesplezier!

Download de whitepaper

Blog posts

Lees meer

Image of Dries Vinke
Dries Vinke

10 tips voor een positief en effectief beoordelingsgesprek

Het voeren van een beoordelingsgesprek is soms lastig in te vullen. Echter, met deze 10 tips bent u...

Read more
Joost van Eyk

Voorkom de volgende 5 meest gemaakte fouten tijdens het beoordelingsgesprek

 Het beoordelen van je medewerkers is geen eenvoudige opdracht. Er gaat veel tijd in zitten, zowel...

Read more