Anonimiteit gegarandeerd bij Trakstar Surveys.

Image of Dries Vinke
Dries Vinke

Deze week is onze gloednieuwe module, Trakstar Surveys geïntroduceerd.

Deze module zorgt ervoor dat je met groot gemak enquêtes kunt uitvoeren onder de medewerkers. Dit vanuit de wetenschap dat het bieden van de mogelijk de medewerkers een stem te geven er voor zorgt dat de betrokkenheid met de onderneming toeneemt. Idealiter is dit een continu proces waarmee je de temperatuur in de organisatie meet. Hierbij willen we even stil staan bij het fenomeen “anonimiteit” en de Trakstar Surveys.

Uw werknemers zullen zich vrijer voelen om eerlijk te reageren op uw engagementenquêtes als zij weten dat hun identiteit wordt beschermd. En dankzij nauwkeurige feedback leert de organisatie wat het goed doet of hoe het kan verbeteren.

Trakstar garandeert de anonimiteit van respondenten op de volgende manieren:

  1. Enquêtereacties zijn volledig anoniem. Aan gebruikersreacties wordt een unieke identificatiecode toegewezen, zodat de beheerder (s) niet kunnen zien wie welk antwoord heeft ingediend.
  2. Ten minste vijf werknemers moeten antwoorden indienen voordat de onderzoeksresultaten toegankelijk worden.
  3. Ook als je een specifiek segment in de organisatie ( een afdeling, een verstiging, een functie) anoniem wenst te vragen wat de opinie is, zal dat segment uit minimaal vijf personen moeten bestaan. Als dat niet het geval is dan zullen hun antwoorden worden opgenomen in de hele groep van antwoorden.

Anonimiteit geeft een “win-win”situatie voor zowel uw organisatie als de werknemers zeker als het gaat om “puls” enquêtes, dit zijn enquêtes die u regelmatig verstuurd en die bestaan uit een paar korte vragen. Deze vragen hebben betrekking op de drie drivers van intrinsieke motivatie, te weten: Autonomie, Meesterschap en Betekenis.

guide-media-9619a677-23f3-43be-ac64-d15373c13127

Het repetitieve karakter van deze surveys zorgt er voor dat u een ontwikkeling kunt waarnemen. Omdat het anoniem is zullen Teamleden makkelijker delen wat hen echt bezighoudt en op hun beurt zal uw organisatie daarmee waardevolle feedback verzamelen die het kan gebruiken om de betrokkenheid van medewerkers verder te vergroten. 

Download de whitepaper

Blog posts

Lees meer

Image of Dries Vinke
Dries Vinke

GATVER....Dat kl....n beoordelen komt er weer aan..!

Is dit het gevoel dat je hebt als het jaarlijkse beoordelingen ritueel weer voor de deur staat?...

Read more
Image of Dries Vinke
Dries Vinke

De introductie van de TRAKSTAR API

Read more