Feedback geven via een mobiele app of online programma?

Image of Dries Vinke
Dries Vinke

Van vele kanten krijgt "Het Nieuwe Beoordelen"(HNB), waarbij het initiatief ligt bij de medewerker, bijval. Het traditionele beoordelen lijkt passé. Zeker met de technologische mogelijkheden die digitale (software)programma's tegenwoordig bieden, is het een logische stap om het beoordelen verder te digitaliseren. Een van de mogelijkheden die Human Performance Management Software u biedt, is het geven van feedback door collega’s. Aanbieders van deze software geven u de mogelijkheid om dit te doen via een mobiele applicatie of in een online programma. Men is tegenwoordig geneigd om alles via mobiele apps te doen, maar is dit wel zo verstandig? Draagt dit bij aan de loopbaanontwikkeling van uw medewerkers?

Het Nieuwe Beoordelen: Een continu proces
Het uitgangspunt van Het Nieuwe Beoordelen is dat de medewerker veel meer de regie voert over zijn of haar functioneren. Dus niet meer het ondergaan van jaarlijkse beoordeling maar veel meer in de "drivers-seat" zitten van het eigen proces. Bij Human Performance Management Software heeft Iedere medewerker zelf toegang tot de digitale oplossing en kan zelf de voortgang van de cyclus (veelal een jaarcyclus) documenteren.

Een veel gehoord bezwaar van het oude beoordelen was dat er feedback gegeven werd uitsluitend over de meest recente periode en dat zaken vergeten werden die wat langer geleden waren. Door zelf aantekeningen te maken in de digitale omgeving en doordat de leidinggevende dat ook kan, wordt voorkomen dat zaken vergeten worden. Human Performance Management Software zorgt er dus voor dat er continue feedback gegeven kan worden en er dus een beter beeld ontstaat van het functioneren van de medewerker.

Directe feedback geven via een app op de mobiele telefoon
Het is dus mogelijk om feedback te geven en die in het file van de medewerker te plaatsen. Dat kan op verschillende manieren en hier ziet u dat de diverse aanbieders van softwaresystemen grote verschillen laten zien. Bij de één is de software te karakteriseren als uitsluitend een feedback-tool, vaak gebruikmakend van een app op de mobiele telefoon. Heel fancy, laagdrempelig en modern. De userinterface is prachtig en het voelt bij wijze van spreken alsof u Facebook gebruikt. U kunt direct na de vergadering of na afloop van het project dat u samen hebt gedaan elkaar feedback geven. Geeft u 3 of 4 sterren? Dus niet meer wachten op vaste momenten, maar direct na de klus. De feedback kan van diverse kanten komen en wordt vaak toegepast bij organisatie die zelfsturend zijn. Veelal zijn dit organisatie met jonge medewerkers in een "hippe" branche waar dit het beste past.

Gestructureerde feedback geven via een online programma
Andere softwareontwikkelaars kiezen wat meer voor een formele beoordelingscyclus waarbij de feedback een onderdeel is van de gehele cyclus. Vaak gaat dit niet via een mobiele app maar in een online programma. Zaken zoals competenties en doelstellingen worden ook belicht waarmee beoordelen een vollediger proces is en meerdere aspecten van de functie in het totale oordeel worden meegenomen. De data die door dit soort systemen wordt gegeneerd, is vaker breder en daarmee waardevoller om strategische keuzes te kunnen maken.

Combineer directe en gestructureerde feedback
Begrijp me niet verkeerd: ik ben een groot voorstander van direct feedback en ook van onderlinge feedback. Maar er is meer dan dat. Het grote gevaar van uitsluitend directe feedback is dat het vaak blijft bij oppervlakkige opmerkingen die niet bijdragen aan een gedegen loopbaanontwikkeling. De feedback is vaak puur operationeel en te weinig gestructureerd. Ik denk dat er daarom naast vluchtige, vlotte en onderlinge feedback ook plaats moet zijn voor formele, strategische en lange termijn feedback. Groeien in een functie doen uw medewerkers op de langere termijn en volgens een aantal voor gedefinieerde mijlpalen.

Dus als u software kiest om het proces van HNB te ondersteunen kijkt u niet alleen naar het aspect van de directe feedback, maar denk ook aan de lange termijn. Beoordelen blijft ook weldegelijk iets formeels houden. Kiest u daarom voor een programma dat "the best of both Worlds" in zich heeft. Daarmee combineert u de mogelijkheid voor directe feedback met een gestructureerde manier van modern beoordelen.

 

Blog posts

Lees meer

Image of Dries Vinke
Dries Vinke

De introductie van de TRAKSTAR API

Read more
Image of Dries Vinke
Dries Vinke

Werken met een Persoonlijk Ontwikkel Programma (POP)

Leestijd 8 minuten

Bron: Deze blog is geschreven door de redactie van Rendement Online.

Read more