Het belang van Performance Management bij groeiende ondernemingen.

Image of Dries Vinke
Dries Vinke

Performance Management is de sleutel tot het succesvol laten groeien en opschalen van jouw bedrijf. Geloof je me niet? Welnu, let op mijn woorden; verwaarloos het en je zult er spijt van krijgen. Hedendaags performance management is zoveel meer dan uitsluitend beoordelen aan het eind van het jaar. Bij performance management gaat het er ook om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers gelukkig zijn, betrokken en werken aan de collectieve bedrijfsdoelstellingen. Als jouw bedrijf aan de vooravond staat van een periode van enorme groei, moet performance management voorop staan ​​en hoog in jouw prioriteitenlijst staan. Hier zijn 5 redenen waarom:

1. Stel doelen: leg aan je team uit wat uitstekende prestaties zijn.

Het uitgangspunt is dat de meeste werknemers zullen proberen hun uiterste best te doen in hun werk, maar sommige werknemers hebben nou eenmaal meer aanmoediging en motivatie nodig. Daarom moeten verwachtingen duidelijk worden afgebakend. Als medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht en wat uitstekende prestaties zijn, staan managers en medewerkers met de neuzen dezelfde kant op. Dit gebeurt echter niet van zelf, er moet een duidelijke en gezamenlijke inspanning van het management zijn om de strategische richting en doelstellingen van het bedrijf te verwoorden.

Werken volgens het principe van de Demings cirkel:

Afbeelding1-3

Plannen/Doen/Checken/Actualiseren.

De Deming cirkel is een methode om de kwaliteit en de prestaties van jouw organisatie te verbeteren. Gecontroleerd, plezierig en datagedreven. Doorloop de cirkel regelmatig en consequent met de juiste data en KPI’s en borg daarmee de resultaten. Stel bij (actualiseer) daar waar nodig.

Betrek medewerkers ook bij de organisatiedoelen. Stel de strategische bedrijfsdoelstellingen, en vertaal voor elke werknemer deze strategische doelstellingen in operationele, persoonlijke doelstellingen. Maak die doelen SMART volgens de volgende criteria: Specifiek, Meetbaar, Toewijsbaar, Relevant en Tijdig. Onderzoek wijst uit dat werknemers het meest gemotiveerd zijn wanneer er een kans van minimaal 50% is om een ​​doel te bereiken. Vergeet niet dat ontwikkeling van medewerkers ook concrete doelstellingen kunnen opleveren. Behandel deze ook op de manier waarop je de zakelijke doelstellingen doet. Geef die zeker ook de aandacht die ze nodig hebben.

2. Ontwikkel verantwoordelijke mensen: betrek jouw medewerkers.

Hoewel de bovengenoemde stap voor het stellen van doelen erg belangrijk is, is dit alleen niet voldoende om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers gelukkig, gemotiveerd en betrokken zijn. Het is belangrijk voor elk bedrijf om de mentaliteit en de mate van betrokkenheid van hun medewerkers te begrijpen. Dit doe je mede door het te meten, want "meten is weten", niet waar? Betrokkenheid kan op verschillende manieren worden gemeten; maandelijkse of driemaandelijkse betrokkenheidssurveys zijn een handige en gemakkelijke manier om betrokkenheid en geluk binnen het bedrijf vast te leggen. Geef de medewerkers een stem, een podium waar ze zich vrij voelen om werkelijk te laten weten hoe ze het werken bij jouw onderneming ervaren. Iedereen weet dat gelukkige mensen meer doen en beter werken. Hier is het bewijs: een recent onderzoek door economen aan de Universiteit van Warwick heeft aangetoond dat geluk resulteerde in een toename van de productiviteit met 12%, terwijl ontevreden werknemers 10% minder productief bleken. Het onderzoeksteam gaf aan dat menselijk geluk grote en positieve causale effecten op de productiviteit heeft. Positieve emoties stimuleren de mens, dat is duidelijk! 

3. Ontwikkel leiderschap en coaching vaardigheden bij de managers!

Waar heb je managers überhaupt voor nodig? Waarom niet gewoon een platte organisatiestructuur? Wat is de meerwaarde van het hebben van managers? Ik zal je vertellen waarom; managers die hun teams leiden, coachen en aanmoedigen, halen meer uit hun teams. Voorwaarde is uiteraard dat je de goede managers moet hebben! Daarom is het van groot belang dat elk bedrijf de tijd moet nemen om zijn managers te ontwikkelen. Een goede manager zal regelmatig coaching- en mentorsessies houden met de leden van zijn/haar team om daarmee nuttige vaardigheden aan hun werknemers over te dragen. Beoordeel ook hoe jouw managers het doen en signaleer op tijd de tekortkomingen aan het licht komen uit de gesprekken die je met hen voert en gebruik de input van een 360 graden beoordeling.

4.Organisatorische transparantie: Moedig prestatieverbetering aan.

Het doel van performance management is duidelijk: het vergroten van de productiviteit en betrokkenheid binnen jouw bedrijf. Het proces van performance management moet dit dan ook weerspiegelen. De organisatie moet dus zo transparant mogelijk zijn over haar processen. Niemand wil er een ‘bureaucratische nachtmerrie’ van maken. Het proces moet eenvoudig en duidelijk zijn en moet waarde toevoegen aan elke partij die bij het proces betrokken is. Dit moet goed op orde zijn anders wordt het een inefficiënte en dure oefening in tijdverspilling. Zorg dat dit proces goed op orde is.

5. "Ere wie ere toekomt". Stimuleer prestaties.

"Je moet krediet geven waar krediet verschuldigd is": zeker, het is een oud gezegde; maar het heeft tegenwoordig een bijzondere weerklank in de wereld van het werk. De belangrijkste reden waarom de meeste medewerkers hun baan verlaten is dat ze zich niet gewaardeerd voelen. In feite zei 65% van de ondervraagden dat ze vorig jaar geen erkenning kregen voor goed werk.Dit gebrek aan erkenning is op zich niet verwonderlijk, als je weet dat slechts 14% van de werkgevers managers de nodige hulpmiddelen biedt om voldoende erkenning en begeleiding te bieden. Hoewel financiële compensatie zeker een belangrijke factor is, is de erkenning van werknemers keer op keer een veel betere voorspeller gebleken van betrokkenheid en werknemersbehoud.

Conclusie:

De vijf voorgaande factoren hebben het belang van effectief performance management voor snelgroeiende bedrijven bewezen. Performance management helpt werknemers hun doelen af ​​te stemmen op strategische planning en doelstellingen van het bedrijf. Het belang van werknemersbetrokkenheid en werkgeluk vragen om mentorschap van goede managers. Zorg dat jouw bedrijf daaraan voldoet! Waarborg hiermee de resultaten en daarmee de toekomst van jouw onderneming.

 

New call-to-action

Blog posts

Lees meer

Image of Dries Vinke
Dries Vinke

De bedrijfscultuur en beoordelen.

Er komt veel kijken bij het vervullen van een job. Niet alleen zaken zoals competenties of het...

Read more
Image of Dries Vinke
Dries Vinke

Beoordelen of niet? Het gaat om jou en niemand anders!

In al het geweld dat de laatste tijd is uitgebroken om het traditionele en zo vervloekte beoordelen...

Read more