Maak het beoordelingsproces onderdeel van Performance Management

Image of Dries Vinke
Dries Vinke

Performance Management is een proces dat de link legt tussen de doelstellingen en de strategie van de organisatie enerzijds en de benodigde prestatie van de medewerkers (individueel en in teamverband) anderzijds.  Performance Management is gefocust op processen, zoals planning en voorspelling. Het helpt bedrijven efficiënt gebruik te maken van hun financiële, materiële en hun menselijke resources. Het beoordelen van je personeel vormt dus ook een belangrijk onderdeel van Performance Management. In dit blog vertellen wij je graag hoe het beoordelingsproces onderdeel uitmaakt van Performance Management en welke voordelen je hiermee realiseert.

Bij Performance Management gaan de lijnmanagers en hun directe medewerkers gezamenlijk op zoek naar persoonlijke en teamdoelstellingen die direct gelieerd zijn met de organisatiedoelstellingen. De doelstellingen worden later gebruikt om de daadwerkelijke resultaten te meten aan het einde van het jaar. Dit geldt voor zowel het team als voor de individuele medewerker. Hiermee heb je een goede controle over de teams, de medewerkers en dragen zij bij aan de doelstellingen van de organisatie.

Het beoordelen als onderdeel van Performance Management 

Het beoordelingsproces kan toegepast worden binnen het proces van Performance Management. Hieronder wordt uitgelegd hoe dit precies uitgevoerd wordt binnen de verschillende fasen:

Fase 1: De planning 

Discussieer met elkaar welke doelstellingen bepaald worden voor het komende jaar. Zorg dat belangrijke Key Performance Indicators binnen je organisatie overeenkomen met (benodigde) competenties van de medewerker(s). Bespreek dit in een persoonlijk onderhoud en leg deze vervolgens vast. Maak hier een formeel document van en toon wederzijds commitment voor het behalen van deze resultaten. De gewenste prestaties kunnen op individuele basis worden afgesproken, maar ook voor een heel team.

Fase 2: Het managen van de prestatie

De uitvoering ligt in handen van de medewerker (of het team) waarbij de lijnmanager ondersteuning verleent. Die ondersteuning kan bestaan uit het coachen, begeleiden, het zorgen voor goede tools, het oplossen van obstakels die op de weg komen etc. De lijnmanager meet de prestaties en voert, daar waar nodig, correcties uit. De manager motiveert, ondersteunt, versterkt en zorgt voor de juiste werksfeer.

Fase 3: Het beoordelen van de prestatie(s)

Tijdens deze formele setting wordt bekeken of de afgesproken prestaties zijn behaald. Om maximaal commitment te krijgen voor de te leveren prestatie is het in dit stadium goed om de individuele werknemer zelf het bewijs aan te laten leveren voor de geleverde prestatie. Hiervoor moet de medewerker in de gelegenheid worden gesteld door tijdens de uitvoering van het proces aantekeningen te kunnen maken in zijn persoonlijke file. Hiermee ontstaat een bottom-up proces en deze sluit aan bij Het Nieuwe Beoordelen waarbij het initiatief meer bij de medewerkers ligt.

Fase 4: Het belonen van de geleverde prestatie

Uit onderzoek blijkt dat het doormaken van persoonlijke groei één zeer belangrijke motiverende factor is. Door in de eerste fase van het proces (de performance planning) goed na te denken over de te behalen prestaties en deze individueel te bepalen, kan er een geweldige groei waarneembaar zijn. Essentieel is om erkenning uit te spreken voor de prestatie en stil te staan bij de gerealiseerde groei. Welke gevolgen de prestatie heeft voor het salaris, de bonus of de incentive is uiteraard per bedrijf of instelling verschillend.

De voordelen van goede Performance Management

Uiteraard ga je pas over tot Performance Management als je weet welke voordelen je hiermee realiseert. Daarom zetten wij kort de belangrijkste voordelen voor je op een rij.

  • Het zorgt ervoor dat de implementatie van doelstellingen die een organisatie heeft beter verloopt.
  • Het onderstreept de doelstellingen en de KPI's op alle niveaus en dwars door de organisatie heen. Op deze manier werkt iedereen naar de gewenste resultaten toe. Alle neuzen staan dezelfde kant op.
  • Het is met een goede Performance Management mogelijk om een organisatie te creëren waar een cultuur ontstaat waarbinnen iedereen zich continue wenst te verbeteren. Zeker bij organisaties die zich moeten veranderen door de marktomstandigheden is dit een gewenste situatie.
  • De kwaliteit en de efficiency van een organisatie nemen toe, waardoor de klantbehoefte beter wordt vervuld.
  • Medewerkers weten waar ze aan toe zijn, wat er van hen verwacht wordt. De standaard is gedefinieerd. Hiermee is aan veel onduidelijkheid een einde gekomen. Er is minder stress en weinig conflicten.
  • Beoordelen is hiermee objectiever. Er is minder sprake van persoonlijke invulling door de lijnmanager. 
  • Belonen en presteren zijn veel meer met elkaar verbonden. Hier gaat een stimulerende werking van uit.
  • Een goed Performance Management systeem is niet alleen een geweldige tool voor interne zaken, maar geeft ook een duidelijk signaal af op de arbeidsmarkt. Een goed Performance Management proces geeft blijk van goed werkgeverschap.

Haal meer uit je human capital

We hebben je meer verteld over de verschillende fasen binnen performance management én we hebben acht voordelen ervan voor je op een rijtje gezet. Allemaal voorwaarden die je als HR-manager kunt scheppen om ervoor te zorgen dat medewerkers zo goed mogelijk presteren. Wil je hier nog meer over lezen? Download dan het e-book De creatie van prestatie.

New call-to-action

 
 

Artikelen in je inbox?

 

Blog posts

Lees meer

Image of Dries Vinke
Dries Vinke

10 tips voor een positief en effectief beoordelingsgesprek

Het voeren van een beoordelingsgesprek is soms lastig in te vullen. Echter, met deze 10 tips bent u...

Read more
Image of Dries Vinke
Dries Vinke

Is Performance Management eigenlijk wel een primair proces? Deel 2

De essentiële factoren waaraan je MOET voldoen om succesvol te zijn. 

Read more