Is Performance Management eigenlijk wel een primair proces? Deel 2

Image of Dries Vinke
Dries Vinke

De essentiële factoren waaraan je MOET voldoen om succesvol te zijn. 

Vorige week refereerde ik al aan het geweldige boek van Marcus Buckingham met de titel "First break all the Rules". Een onmisbaar boekwerk voor iedereen die Manager is, onafhankelijk van de branche waarin je actief bent: dit MOET je lezen om te begrijpen waar het om gaat. Dit is het fundament voor elke organisatie en daarmee een belangrijk ingrediënt voor Performance Management. Hiermee schep je de voorwaarden om jouw organisatie succesvol te laten opereren. 

Infrastructuur van jouw organisatie   

Zonder alle punten volledig te willen overschrijven waarmee Marcus Buckingham in 12 vragen de meest essentiële factoren van een organisatie blootlegt denk ik dat het verstandig is deze ter harte te nemen (bladzijde 25 van zijn boek). Hiermee meet je de factoren waaraan je MOET voldoen als je de meest getalenteerde medewerkers wilt aantrekken, focussen en vast houden. Met deze vragen leg je exact bloot waarmee medewerkers zich wel of niet geëngageerd voelen en daarmee goed kunnen presteren. Wie kans ziet een arbeidsklimaat te creëren waarin de medewerkers alle vragen positief beantwoorden heeft een voortreffelijk arbeidsklimaat gecreëerd.   

Managers zijn belangrijker dan de onderneming!   

De belangrijkste factor uit het onderzoek blijkt de directe manager te zijn! Deze is bepalend voor de werkomgeving! Het is de relatie die de werknemer opbouwt met de direct superieur die bepaalt hoelang de werknemer blijft en hoe productief hij of zij is. Excellente managers weten hun medewerkers te engageren. En geëngageerde medewerkers leggen de basis voor topprestaties. Waar concentreren deze managers zich op? 

  • Weet ik wat er op mijn werk van mij wordt verwacht? 
  • Beschik ik over alle materialen en gereedschappen die ik nodig heb om mijn werk optimaal te kunnen verrichten?
  • Ben ik in de gelegenheid om iedere dag dat werk te doen waarin ik het beste ben? 
  • Heb ik de afgelopen week erkenning of lof gekregen voor het goede werk dat ik heb gedaan? 
  • Wekt mijn chef of iemand van het management de indruk dat ik als persoon belangrijk wordt gevonden? 
  • Is er iemand op mijn werk die mij aanmoedigt om me verder te ontwikkelen? 

Als manager moet je streven naar waarderingscijfer 5 op een schaal van 5. Als manager zul je in staat moeten zijn iedere medewerker het gevoel te geven dat hij/zij een rol vervult waarin hij/zij volop gebruik kan maken van zijn/haar talenten maar tegelijkertijd moet je hem/haar voor uitdagingen plaatsen die hem/haar de kans geven te groeien.  

De vier belangrijkste taken van een manager: 

De juiste persoon selecteren, verwachtingen duidelijk maken, de persoon motiveren en de persoon helpen zijn sterkste punten te verbeteren. Dit moet een succesvolle manager in staat zijn om uitermate goed te verrichten. Als managers in een onderneming niet goed in staat zijn deze functie goed te vervullen zal die onderneming langzamerhand aftakelen. 

In vele ondernemingen blijven managers jaren lang zitten op deze cruciale posities en hebben een eigen koninkrijk opgebouwd zonder dat ze zich aan de belangrijkste taken houden. Het verloop is hoog, de medewerkers zijn ontevreden en de resultaten kunnen veel beter. Toch blijven ze in hun positie. Niemand grijpt in! Vandaar de titel van deze blog! Is Performance Management eigenlijk wel een primair proces? Ik durf het te betwijfelen! 

achievement-adults-agreement-1056552

Volgende week in blog nummer 3 gaan we het hebben over de factoren die het Engagement bevorderen. 

Wordt vervolgd! 

Blog posts

Lees meer

Image of Dries Vinke
Dries Vinke

Maak het beoordelingsproces onderdeel van Performance Management

Performance Management is een proces dat de link legt tussen de doelstellingen en de strategie van...

Read more
Image of Dries Vinke
Dries Vinke

Hoe beoordeel je medewerkers in een platte organisatiestructuur?

Het opzetten van een prestatie beoordelingsproces is in de meeste organisaties niet zo moeilijk te...

Read more