Is Performance management eigenlijk wel een primair proces? Deel 4

Image of Dries Vinke
Dries Vinke

Infrastructuur:

Meestal denk je bij een infrastructuur aan wegen en paden.... Maar in dit geval bedoelen we de interne afspraken die je maakt op het gebied van Performance management. 

Maar het gaat veel verder dan dit. De belangrijkste leidraad waarlangs een onderneming functioneert is vastgelegd in de Missie en de Visie van een bedrijf. In een goede beschrijving van die missie staat ook in hoe je met elkaar omgaat. Hoe gaan we met elkaar om en waar mogen we elkaar op afrekenen. Dat zijn belangrijke en soms hele basale afspraken die je met elkaar maakt. Dat kan zijn over het geven van feedback, het mogen maken van fouten, de ondersteuning die je elkaar biedt. Als je bijvoorbeeld afspreekt dat er een open cultuur heerst, leef dat dan ook na. En of je nou de CEO bent of de portier, het is voor iedereen van toepassing. En spreek elkaar daar dan op aan als er een manager is die zijn deur altijd gesloten heeft. Ook dat behoort tot de infrastructuur. 

Gedragscode:

Kies er voor om waarachtig te zijn en zaken uit te spreken. Geef jouw collega's ruimte om zich te ontwikkelen. Stuur aan op de drie belangrijkste peilers die er voor zorgen dat medewerkers betrokken zijn (zie blog 3 in deze serie) namelijk: autonomie, vakmanschap en betekenisvol werk. Stuur aan op bezieling in plaats van op directe resultaten. Laat de gedragscode leidend zijn op elk niveau in de organisatie. Het geeft richting aan alle maatregelen die je treft met elkaar. Zo krijg je en hou je medewerkers aan boord. Dit is een proces dat moet groeien en nauwgezet moet worden bewaakt. Spreek medewerkers aan die zich niet houden aan de gedragscode en grijp in als iemand zich onvoldoende conformeert. Zeker leidinggevende moet dit omarmen en uitdragen. Ik ben zelden een fan van keiharde maatregelen maar zie vaak dat het middle-management de achilleshiel is van menige organisatie. Maar als je constateert dat een middle-manager de gedragscode niet omarmt grijp dan hard in. Zachte heelmeesters maken hier zeker stinkende wonden. 

Performance Management is dus WEL een primair proces! 

Waarom schrijf ik deze blogserie eigenlijk.... Ik zie dus echt heel vaak dat bedrijven druk zijn en blijven voortgaan in hun eigen wereld. Er wordt te weinig belang gehecht aan de zaken die in deze blogs beschreven zijn. We zijn druk en we hollen hard door. Ondertussen vallen de resultaten tegen, zijn mensen beperkt engaged en is het verloop hoog. En dit terwijl het momenteel zo moeilijk is om aan goede mensen te komen verlies je ook nog eens jouw aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. 

vierkant

Zet de film af en toe eens stil! 

Blijf niet doorrennen en vraag je af of je zaken nog wel goed aanpakt. Analyseer waar je problemen ondervindt en wat je kunt doen om deze op te lossen. Je kent dit plaatje vast wel...

New call-to-action

Blog posts

Lees meer

Image of Dries Vinke
Dries Vinke

Is Performance Management eigenlijk wel een primair proces? Deel 3

In deel 3 van deze serie gaan we het hebben over Medewerkersbetrokkenheid ofwel Engagement. 

Read more
Image of Dries Vinke
Dries Vinke

Werken met een Persoonlijk Ontwikkel Programma (POP)

Leestijd 8 minuten

Bron: Deze blog is geschreven door de redactie van Rendement Online.

Read more