Medewerkersbetrokkenheid verhogen als sleutel tot succes!

Image of Dries Vinke
Dries Vinke
Gek genoeg staat Nederland bekend als land met een geringe medewerkersbetrokkenheid. Het befaamde Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup dat al jaren onderzoek doet naar de motivatie van medewerkers in bedrijven en organisaties heeft in 142 landen onderzoek verricht. Nederlands scoort het slechtste binnen de EU! Dus er valt nog al wat te verbeteren op dit gebied. Volgens dit onderzoek is 9% van de medewerkers “Engaged”, 80 % disengaged en 11 actief gedisengaged. Vreselijke cijfers toch? Is dit voor jou herkenbaar? Ik merk dat mijn klanten eerst zo iets hebben van: dat kan niet! Maar als je de definities van de verschillende groepen ziet dan ontstaat er toch al snel een herkenning!

Engaged: dat zijn de medewerkers die met passie werken en zich sterk verbonden voelen met de onderneming. Ze omarmen innovatie en “trekken de kar”. Betrokkenheid komt naar voren in medewerkers die met plezier naar hun werk gaan, veel energie krijgen van het werk dat ze doen en daardoor een stap meer zetten. Tevens wordt ‘engagement’ gekenmerkt door behulpzame, productieve en oplossingsgerichte werknemers.
Kijk nou eens goed naar jouw organisatie? Hoeveel van dit soort medewerkers heb je daadwerkelijk?

In de categorie van de 90% disengaged medewerkers zit dit er anders uit: Medewerkers die niet betrokken zijn, voelen zich niet echt thuis in het werk en bij de organisatie. Hun bijdrage is daardoor minimaal. In het beste geval doen ze hun werk naar tevredenheid. Van 9 tot 5, ze slaapwandelen door de organisatie. Volgens D. Maarleveld, business-consultant, is dit de typisch Nederlandse 9 tot 5 mentaliteit die hier waarneembaar is. Er is dus heel veel te verbeteren.

Wat kun je doen?

  • Heel belangrijk is duidelijk te zijn over de wederzijdse verwachtingen. Dezelfde Gallup groep in dit geval vertegenwoordigd door Marcus Buckingham, auteur van het boek “Weg met alle regels”, ontdekte dat meer dan 50% van de medewerkers niet weten wat er exact van ze wordt verwacht…. Bespreek vanaf het begin de verwachtingen t.a.v. het werk. Spreek ook af wat het gewenste gedrag is. Creëer een positief werkklimaat als je de goede mensen wenst te behouden.
  • Geef erkenning en waardering voor het geleverde werk en stimuleer ontwikkeling! Zorg dat je de mens achter de werknemer ook leert kennen. Vraag eens naar persoonlijke zaken (hobby, persoonlijke omstandigheden, etc) en wees daarin authentiek. Mensen voelen gelijk of het echt en gemeend is. Ga niet voorbij aan impactvolle gebeurtenissen van jouw medewerker (nieuwe woning, operatie echtgenoot, geboorte kind, etc).
  • Zorg ervoor dat jouw medewerkers een stem hebben die gehoord wordt. Mensen van de werkvloer hebben vaak de meest direct contacten en kunnen de marktveranderingen makkelijk signaleren. Zorg dat ze zich veilig voelen en zich durven te uiten. Luister echt!
  • Er is veel te doen over het traditionele beoordelen. Mijn advies: weg ermee! Maak er een continu proces van met regelmatige feedback en feed-forward. Hou korte gesprekken maar doe dat frequent. Implementeer een goed performance management programma en verander het proces zodat je een andere dynamiek krijgt. Geef jouw medewerker veel meer zeggenschap en verantwoordelijkheid. Evalueer regelmatig. 

Stel dat het je lukt om de medewerkersbetrokkenheid hierdoor met 10% te verhogen! Het resultaat zal significant stijgen, het verloop zal reduceren en de medewerkers zullen meer tevreden zijn.

Ga voor tevreden medewerkers!

We hebben je verteld dat medewerkersbetrokkenheid de sleutel tot succes is. Maar zomaar voor een nieuwe manier van beoordelen gaan vergt aardig wat kennis en een goede voorbereiding. Wil je dan ook meer lezen over modern performance management? Download dan ons e-book: de creatie van prestatie.

New call-to-action

Blog posts

Lees meer

Image of Dries Vinke
Dries Vinke

Bereik concurrentievoordeel met modern performance management

Een moderne performance management strategie is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van...

Read more
Image of Dries Vinke
Dries Vinke

360 graden feedback: Wat is het? En welke voordelen levert het u op?

In Nederland is het zeker nog geen vaste gewoonte om naast de direct leidinggevende ook door...

Read more