In de huidige, krappe arbeidsmarkt is het aantrekken van talent misschien wel de grootste uitdaging van de HR manager. Talenten vinden, binden en boeien luidt het welbekende credo. En nu dat talent zo lastig te vinden is, wordt het binden van goede medewerkers steeds belangrijker. Zuinig zijn op de mensen die je in huis hebt en verloop voorkomen; dat is waar je focus op moet liggen! Maar hoe zorg je dat medewerkers blijven? 
Performance Management

Aantrekkelijke werkgever

Het begint allemaal met een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Dat betekent betrokkenheid creëren, zorgen dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen, dat ze impact kunnen maken en het gevoel hebben dat ze gezien en serieus genomen worden. Wanneer een medewerker een goed gevoel heeft over het werk, doelen kan behalen en fijne werkrelaties en betekenisvol werk heeft, draagt dit bij aan zijn werkgeluk en daarmee aan de werkprestaties.

Dat levert je als organisatie heel veel op. Betrokken, gemotiveerde en kundige medewerkers vormen immers een heel belangrijke asset, je human capital, en het is letterlijk een verspilling van kapitaal als zij besluiten weg te gaan. En dus moet je goed voor je mensen zorgen. Hen motiveren, inspireren en in staat stellen om het beste uit zichzelf te halen. Focussen op de prestaties van individuele medewerkers, teams en uiteindelijk de hele organisatie en continu zoeken naar die verbeterslag. De creatie van prestatie, oftewel: performance management.

Modern Performance Management

Het moderne performance management gaat verder dan het jaarlijkse beoordelingsgesprek. Het is een continue vinger aan de pols binnen je organisatie. Alleen zo kun je medewerkers betrokken en gemotiveerd houden en optimaal gebruik blijven maken van je human capital. Het is een aanpak waarmee je kunt inspelen op ontwikkelingen als zelforganiserende teams, de agile-benadering van projecten, jobcrafting en het nieuwe werken. Een aanpak die past bij de meer faciliterende rol van de leidinggevende (servant leadership), met meer autonomie en regie voor de medewerker.

Uiteindelijk moeten jouw medewerkers zelf de prestaties leveren. Maar als manager kun jij wel de voorwaarden scheppen voor de best mogelijke prestaties. Met een moderne performancecyclus waarin de medewerker centraal staat. Zo haal ook jij het meeste uit je human capital.

Wat te doen?

In de traditionele beoordelingscyclus keek je aan het einde van het jaar welke persoonlijke doelen een medewerker wel (of niet) behaald had. Maar bedrijfsvoering verloopt steeds sneller en vluchtiger. De een-jaarlijkse beoordeling past simpelweg niet bij de agile organisaties van nu. Bij modern performance management vervalt dit ene allesbeslissende moment. Het wordt vervangen door continue monitoring van de voortgang in de prestaties van de medewerker. In regelmatig overleg tussen leidinggevende en medewerker, maar ook in digitale documentatie en monitoring. Zo kan de voortgang goed in de gaten worden gehouden en kan, indien nodig, op tijd bijgestuurd worden. Op deze manier worden doelen niet alleen maar beoordeeld op de factor wel/niet behaald, maar wordt ook het werk, dat in de tussentijd is verzet om die doelen te bepalen, in beschouwing genomen. En dat is wel zo eerlijk tegenover de hardwerkende medewerker.

Conclusie:

Als je geconfronteerd wordt met een hoog verloop, wacht dan niet langer. Ga aan de slag met de implementatie van modern performance management. Zorg voor een "infrastructuur" waarbinnen jouw medewerkers goed tot hun recht komen en zich kunnen ontwikkelen. De peilers voor betrokken medewerkers kun je niet langer over het hoofd zien. Wil je voorkomen dat ze naar de concurrent gaan en je telkens opnieuw die vacatures moet vullen? Wees dan zuinig op je bestaande personeelsbestand en ga aan de slag. Er zijn partijen die je kunnen helpen. Kijk eens op deze website en neem contact op.