Stoppen met beoordelen? Niet doen!!

Image of Dries Vinke
Dries Vinke

Zoals in diverse dagbladen is te lezen heeft Achmea besloten te stoppen met haar beoordelingsgesprekken. Want, zo is te lezen, het is veel beter om goed met elkaar in gesprek te komen. En dit dient niet gedicteerd te worden door een software programma want dat “format” werkt niet.

Tja…. Mijn eerste reactie is in dit kader: weg met dat software programma dat het format bepaald. Het gaat absoluut om het gesprek en nergens anders om! Laat dat duidelijk zijn. Welke software je ook gebruikt, het moet een goede dialoog faciliteren, niet meer en niet minder. Maar om nou het hele beoordelingsgesprek af te schaffen… Volgens mij is dit een fout en het zou me niet verbazen dat de directie van Achmea besluit over een bepaalde periode het weer in te voeren want een goed gesprek heeft zijn nut zeker bewezen.

Wat gaat er gebeuren als je een formeel moment om de samenwerking en de prestatie van de medewerker te evalueren afschaft? Ik schrijf hier bewust prestatie, want daarom ben je ergens aangenomen, daarvoor krijg je salaris. Allereerst verwacht ik dat het helemaal van de agenda gaat. We zijn allemaal druk, druk, druk en het eerste wat sneuvelt zijn dit soort gesprekken zeker als daar het verplichte karakter vanaf gaat.

Ten tweede krijg je dat er geen structuur in de gesprekken meer te herkennen is. We vermijden de moeilijke, soms pijnlijke zaken en gaan heerlijk in op zaken die makkelijker te bespreken zijn die we zelf belangrijk achten. Nu wordt het helemaal een zinloos gebeuren. Als onderneming wil je toch verder en wil je sturen op resultaten. De mensen die voor je werken zijn het belangrijkste instrument daarvoor. De (individuele) ontwikkeling van jouw mensen dient het toekomstig resultaat te waarborgen.

Daarom zou ik het formele gesprek niet afschaffen maar dat softwareprogramma dat je in een keurslijf duwt, aan de wilgen hangen. Er is op dit moment hele goede software beschikbaar op de markt die op een aansprekende, makkelijke en effectieve wijze het gesprek faciliteert. Zorg voor een constant proces en faciliteer constante feedback. Goede software helpt de medewerker een goed gesprek te voeren en de manager om een goede structuur te waarborgen. Het gesprek staat centraal.

Meer weten?

Download de whitepaper

 

Blog posts

Lees meer

Image of Dries Vinke
Dries Vinke

Het herkennen en behouden van de Top Performers in jouw organisatie.

Elke professional heeft de ambitie om zijn carrière te ontwikkelen. Door hard te werken hopen ze...

Read more
Image of Dries Vinke
Dries Vinke

Performance Management is meer......

Human Performance Management verdient meer dan een uitsluitend een beoordeling.

Read more