Wat is performance management anno nu? 5 trends

Image of Dries Vinke
Dries Vinke

Er zijn door de jaren heen diverse methoden voor performance management ontwikkeld, waarvan de traditionele gesprekkencyclus misschien wel de bekendste (en meest achterhaalde) methode is. In 2019 staan de leiders en HR managers van morgen echter voor een belangrijke keuze: durven investeren in modern performance management of achterblijven in de clichés die heersen rondom het traditionele performance management. Wat is performance management anno 2020? In ieder geval veel meer dan de traditionele gesprekkencyclus: de manager die eenzijdig beoordeelt en het invullen van lijstjes. De afgelopen jaren zien we gelukkig een duidelijke trend: steeds meer organisaties kiezen voor een meer continue vorm van performance management. Een vorm die medewerkers én managers meer betrokken, effectiever en gemotiveerder maakt. In dit blog zetten we een aantal trends op het gebied van performancemanagement op een rij.

Heeft jouw organisatie de eerste stappen naar modern performancemanagement al gezet?

Trend #1: Individuele doelen liggen in lijn met organisatiedoelen

De persoonlijke doelen en prestaties van medewerkers en managers hebben een directe invloed op de resultaten van de organisatie. Als medewerkers en managers zich hier bewust van zijn, zullen zij uit zichzelf doelen stellen en bereiken die de organisatie naar een (nog) hoger niveau tillen. In 2020 liggen persoonlijke doelen van medewerkers en organisatiedoelen daarom in lijn met elkaar. Persoonlijke doelen versterken de organisatiedoelstellingen, en andersom. Voorwaarde is wel dat je als organisatie transparant bent over jouw doelstellingen. Wat is de visie van de organisatie? Wat hebben we als organisatie vorig jaar bereikt en wat willen we dit jaar bereiken? Hoe willen we dat bereiken? Waar zijn we als organisatie al heel goed in en waarin moeten we onszelf nog verbeteren? Allemaal vragen waar iedereen binnen de organisatie het antwoord op moet weten. Zonder helderheid over doelstellingen, kun je niet verwachten dat een medewerker zijn persoonlijke doelstellingen committeert aan de organisatiedoelstellingen. Transparantie staat daarom voorop bij moderne performancemanagement.

Trend #2: Performance management wordt deel van de dagelijkse routine

In de moderne organisatie liggen de dagelijkse HR processen al jarenlang steeds meer bij het lijnmanagement, waarbij de HR afdeling als een adviesorgaan fungeert. HR zet de koers en de moderne lijnmanager kan zijn eigen HR proces draaien. Zo zal dit ook in toenemende mate gaan bij het moderne performancemanagement. In de snel veranderende organisaties van nu is het belangrijk dat prestaties niet meer één of twee keer per jaar, maar continu worden gemonitord. Door performancemanagement te integreren in de dagelijkse processen, kunnen managers sneller ingrijpen als de prestaties van een medewerker achteruit gaan. Meer waardering voor de best presterende medewerkers en meer aandacht voor de medewerkers die zich moeten verbeteren, is het resultaat. Millennials zijn door het gebruik van social media bovendien gewend om direct reacties en feedback te krijgen. Zij verwachten die snelheid in communicatie ook op de werkvloer. Het regelmatig geven van feedback aan medewerkers past daarom veel beter bij de medewerker van nu.

Trend #3: Focus op medewerkersbetrokkenheid

Betrokkenheid én goede prestaties gaan (meestal) hand in hand. Bovendien melden betrokken medewerkers zich minder vaak ziek en zijn zij eerder bereid om een tandje bij te zetten als dat nodig is. Steeds meer bedrijven meten daarom al de betrokkenheid van medewerkers binnen de organisatie. Nu is het tijd om ook daadwerkelijk iets met die meetresultaten te doen. Om de betrokkenheid van medewerkers te stimuleren, gaat kwaliteit boven kwantiteit. Daarmee bedoelen we: alleen regelmatig feedback geven is niet voldoende. Help de medewerker vervolgens om op deze feedback te reflecteren en coach hem of haar om met deze feedback aan de slag te gaan. Het voeren van coaching gesprekken helpt de medewerker bij zowel zijn persoonlijke als professionele groei. Deze gesprekken dwingen de medewerker om continu op zichzelf te reflecteren en nieuwe talenten en ontwikkelpunten te ontdekken. Een trend die past bij de continu lerende organisatie.

Trend #4: Maak het menselijk

Veelgehoorde kritiek op het traditionele beoordelingsgesprek is dat het geforceerd en gekunsteld is. Het invullen van lijstjes met competenties en prestaties is een “moetje” geworden. De lijstjes hebben vaak te weinig raakvlak met de dagelijkse werkzaamheden. Problemen waar de medewerker én manager dagelijks tegenaan lopen, blijven onbesproken. Meer betekenisvolle gesprekken over de dagelijkse uitdagingen zijn daarom het speerpunt. Aan deze gesprekken zit niet alleen een zakelijke, maar ook een menselijke kant. Een medewerker die lekker in zijn vel zit, is gemotiveerder en presteert beter. Laat daarom ook de kans niet liggen om te vragen hoe het met de medewerker gaat. Is de werk-privé balans in orde, gaat het thuis goed, is de medewerker nog gemotiveerd? Als je deze vragen durft te stellen, maak je performance management echt waardevol.

Trend #5: Alles draait om data

HR Analytics, big data… deze termen heb je waarschijnlijk al veelvuldig voorbij zien komen. In recruitment, sales en marketing zijn data-gedreven processen al diep geworteld. Anno nu zullen we nog meer gebruik gaan maken van data. People analytics, noemen we dat. Grote aantallen kwalitatieve data kunnen worden verzameld uit feedback, gestelde doelen en gesprekken. We kunnen deze data gebruiken om te voorspellen welke werknemers het beste gaan presteren op basis van patronen, de ontvangen feedback en gestelde doelen. We kunnen ook software inzetten om medewerkers en managers te coachen op basis van de ontvangen feedback. De mogelijkheden bieden veel perspectief voor de strategische HR manager. Een trend in opkomst, waar  we dit jaar zeker meer over gaan horen.

Staat modern performancemanagement dit jaar ook op jouw strategische HR agenda? Of is jouw organisatie daar nog niet aan toe? Kom meer te weten over de voordelen van modern performance management en download het gratis e-book: De creatie van prestatie.

New call-to-action

 

Blog posts

Lees meer

Image of Dries Vinke
Dries Vinke

Performance Management is meer......

Human Performance Management verdient meer dan een uitsluitend een beoordeling.

Read more
Image of Dries Vinke
Dries Vinke

Wat is performance management anno nu? 5 trends

Er zijn door de jaren heen diverse methoden voor performance management ontwikkeld, waarvan de...

Read more