360 graden feedback.

Ben je al aan  dit bewezen effectieve instrument toe?

360 graden feedback is een instrument om medewerkers door meerdere mensen te laten beoordelen. Dit zijn dit mensen binnen of zelfs van buiten de organisatie die geregeld met de werknemer te maken hebben. Denk hierbij onder meer aan managers, collega’s, trainers, leveranciers, maar ook aan klanten. Trakstar voorziet in een heel goed doordachte aanpak van de 360 graden feedback. Makkelijk, snel een betrouwbaar. In zijn soort is Trakstar absoluut de beste! 

360 graden feedback als waardevol instrument.

  • Als je een 360-gradensysteem gaat toepassen, maak je gebruik van het ‘meer-ogen-principe’. Van diverse betrokkenen vanuit de organisatie of wellicht van buiten de organisatie, verzamel je de kennis die aanwezig is over het functioneren van een medewerker.
  • Deze input verzamel je en die dient als basis voor het beoordelingsgesprek met de betreffende medewerker. Je krijgt zo een veel beter beeld, zeker op elementen die buiten het gezichtsveld van de manager gebeuren. De perceptie dat de feedback eerlijker is, zal toenemen ten opzichte van uitsluitend de mening van de leidinggevende manager.
  • Uiteindelijk is het de manager die de balans opmaakt en de uiteindelijke score bepaalt. De mening van de leidinggevende is wel veel meer genuanceerd als deze zich heeft laten voeden door de opinie van anderen.

Het toepassen van 360 graden feedback:

Dat feedback gegeven vanuit meerdere personen en op meerdere momenten eerlijker en objectiever is dan een eenzijdige beoordeling vanuit één manager, hoeven wij je niet uit te leggen. Maar dat is niet het enige voordeel dat deze feedbackvorm met zich meebrengt.

Met het nieuwe, locatieonafhankelijke werken heeft de manager tegenwoordig lang niet iedere dag of week persoonlijk contact met zijn medewerkers. Medewerkers kunnen op een andere locatie, bij de klant of thuis aan het werk zijn. Daarnaast is de agenda van de gemiddelde manager vaak drukbezet. Hoe blijf je dan voldoende zicht houden op dagelijkse prestaties?

Met 360 graden feedback ben je samen verantwoordelijk voor elkaars prestaties. Samen beoordeel je elkaar. Wanneer je dit instrument op de juiste manier benut, verbeteren de communicatie en samenwerking binnen teams aanzienlijk. Je voelt je er immers mede verantwoordelijk voor dat de ander slaagt, en andersom.

Klaar voor het nieuwe beoordelen?

360 feedback organiseren: wat is de juiste timing?

360 graden feedback is een krachtig instrument, maar wanneer zet je het in? Dat hangt onder meer af van de manier waarop je als organisatie wenst om te gaan met het fenomeen beoordelen. Het kan eens per jaar zijn, maar ook worden toegepast in een organisatie waar beoordelen een continue proces is.

De meeste waardering en de beste resultaten krijg je als je van het geven van feedback dan wel feed-forward een continu proces maakt. Dus het hele jaar door en niet uitsluitend aan het eind van het jaar. Dit is een reflectie van de manier waarop vooral de jongere generaties willen dat het proces verloopt.

Kortom: geen ouderwetse beoordeling waarvan je maar moet afwachten wat de uitkomst is, maar veel meer een doorlopend proces. Het mag als een kunstfout zien als de medewerker pas tijdens het gesprek hoort dat er zaken niet goed lopen. Dat had al lang gecommuniceerd moeten worden.

 

Een praktijkvoorbeeld van 360 feedback:

Recent zag ik bij een organisatie die voor het eerst ging werken met 360 graden feedback een heftige uitkomst. Men besloot om ook de managers te laten beoordelen door de medewerkers. Een schokkende en opvallende uitkomst was dat één van de managers volledig ongeschikt werd geacht als people-manager. Eigenlijk was al lang bekend en de manager in kwestie wist dit ook van zichzelf. De uitkomst van de 360 feedback was niets meer dan een bevestiging. Vervolgens werd besloten dat de medewerkers die aan hem rapporteerden nu aan een ander toe te wijzen. Het effect was dat de manager een stuk gelukkiger werd en nu weer waardevol werk doet voor de onderneming. Het effect op de medewerkers was enorm positief en het team is veel beter gaan functioneren. 

 

Implementatie van 360 graden feedback, doe het zorgvuldig! 

Als je 360 graden gaat implementeren: voorafgaand, maar ook tijdens deze verandering in het beoordelingsproces, kunnen medewerkers vragen of zorgen hebben. Zorg daarom dat zij zich gehoord voelen. 

Het wegstoppen of niet beantwoorden van vragen leidt ertoe dat medewerkers negatief kunnen worden over de verandering. Die negativiteit kan zich helaas snel binnen het bedrijf verspreiden. Besteed daarom de nodige aandacht aan vragen en zorgen. En doe dat zorgvuldig.

Tot slot een belangrijke tip: voorkom dat 360 graden feedback een ‘papieren tijger’ wordt. Niemand zit te wachten op een wirwar van formulieren en lijstjes waarbij de beloofde anonimiteit niet kan worden geborgd. Zorg voor een goede, flexibele en digitale 360 feedback tool waarin de feedback wordt verzameld en gedocumenteerd. Laat het systeem voor jou werken en niet andersom!

 

Neem angst weg met een veilig 360 graden systeem.

Belangrijk is het om van tevoren te bepalen of de feedback anoniem gegeven kan worden. Zeker in situaties waarin feedback wordt gevraagd door de direct reports van een manager, ligt dit extra gevoelig. Durft de feedbackgever wel eerlijk te zijn? Bestaat er angst voor represailles van de manager?

Zorg daarom altijd voor een veilig systeem waarin niet te herleiden is van wie de feedback afkomstig is. Maak hierover intern van tevoren afspraken en wees hierin volkomen transparant. Iedereen moet vooraf de spelregels weten. Haal de angst weg dat de techniek niet goed functioneert en de feedback alsnog te herleiden is

Stel de medewerker daarnaast in de gelegenheid ook zelf suggesties te doen wie er wordt gevraagd. Als manager kun je bepalen of je dit wel of niet honoreert. Zo voorkom je dat uitsluitend de ‘vriendjes’ worden gevraagd en er van tevoren afspraken gemaakt worden over het uitruilen van uitsluitend positieve feedback. 

 

In 10 stappen effectief performance management

Praktijkgericht, pragmatisch en to-the-point . En helemaal GRATIS.