Features van Trakstar Perform

360 graden feedback

360 graden feedback is een instrument om medewerkers door meerdere mensen te laten beoordelen. Dit zijn dit mensen binnen, of zelfs van buiten de organisatie, die geregeld met de werknemer te maken hebben. Denk hierbij onder meer aan managers, collega’s, trainers, leveranciers, maar ook aan klanten. Trakstar voorziet in een heel goed doordachte aanpak van de 360 graden feedback. De perceptie dat het beoordelingsproces met een 360 graden feedback eerlijker verloopt in de ogen van de medewerkers is bewezen.
perform_360_5

Hoe werkt het?

360 graden feedback als waardevol instrument

  • Als je een 360-gradensysteem gaat toepassen, maak je gebruik van het ‘meer-ogen-principe’. Van diverse betrokkenen vanuit de organisatie of wellicht van buiten de organisatie, verzamel je de kennis die aanwezig is over het functioneren van een medewerker.
  • Deze input verzamel je en die dient als basis voor het beoordelingsgesprek met de betreffende medewerker. Je krijgt zo een veel beter beeld, zeker op elementen die buiten het gezichtsveld van de manager gebeuren. De perceptie dat de feedback eerlijker is, zal toenemen ten opzichte van uitsluitend de mening van de leidinggevende manager.
  • Uiteindelijk is het de manager die de balans opmaakt en de uiteindelijke score bepaalt. De mening van de leidinggevende is wel veel meer genuanceerd als deze zich heeft laten "voeden" door de opinie van anderen.
tertiary_continuous_10-898x1024

Het toepassen van 360 graden feedback

Dat feedback gegeven vanuit meerdere personen en op meerdere momenten eerlijker en objectiever is dan een eenzijdige beoordeling vanuit één manager, hoeven wij je niet uit te leggen. Maar dat is niet het enige voordeel dat deze feedbackvorm met zich meebrengt.

Met het nieuwe, locatieonafhankelijke werken heeft de manager tegenwoordig lang niet iedere dag of week persoonlijk contact met zijn/haar medewerkers. Medewerkers kunnen op een andere locatie, bij de klant of thuis aan het werk zijn. Daarnaast is de agenda van de gemiddelde manager vaak drukbezet. Hoe blijf je dan voldoende zicht houden op dagelijkse prestaties?

Met 360 graden feedback ben je samen verantwoordelijk voor elkaars prestaties. Samen beoordeel je elkaar. Wanneer je dit instrument op de juiste manier benut, verbeteren de communicatie en samenwerking binnen teams aanzienlijk. Je voelt je er immers mede verantwoordelijk voor dat de ander slaagt, en andersom.

perform_360_7

360 feedback organiseren: wat is de juiste timing?

360 graden feedback is een krachtig instrument, maar wanneer zet je het in? Dat hangt onder meer af van de manier waarop je als organisatie wenst om te gaan met het fenomeen beoordelen. Het kan eens per jaar zijn, maar ook worden toegepast in een organisatie waar beoordelen een continue proces is.

De meeste waardering en de beste resultaten krijg je als je van het geven van feedback dan wel feed-forward een continu proces maakt. Dus het hele jaar door en niet uitsluitend aan het eind van het jaar. Dit is een reflectie van de manier waarop vooral de jongere generaties willen dat het proces verloopt.

Kortom: geen ouderwetse beoordeling waarvan je maar moet afwachten wat de uitkomst is, maar veel meer een doorlopend proces. Het mag als een kunstfout worden gezien als de medewerker pas tijdens het gesprek hoort dat er zaken niet goed lopen. Dat had al lang gecommuniceerd moeten worden.

Leer direct de voordelen van Trakstar kennen!

Trakstar leer je het beste kennen als je het in "actie" ziet, met echte gegevens en voorbeelden,  Plan daarom vandaag nog een demo om een ​​gepersonaliseerde demo te zien die past bij jouw individuele wensen en behoeften. Daar reserveren we graag tijd voor.