360 graden feedback.

Alles wat u moet weten over deze manier van beoordelen.

Wat is 360 graden feedback?

360 graden feedback is een instrument om medewerkers door meerdere mensen te laten beoordelen. Dit zijn dit mensen binnen of zelfs van buiten de organisatie die geregeld met de werknemer te maken hebben. Denk hierbij onder meer aan managers, collega’s, trainers, leveranciers, maar ook aan klanten.

Feedback: van ééndimensionaal naar 360 graden.

Van oudsher is feedback ééndimensionaal van karakter, het ouderwetse beoordelen. Dat deze feedbackvorm tegenwoordig niet meer werkt, blijkt wel uit alle literatuur die over dit onderwerp is verschenen. De hedendaagse werknemer accepteert dit niet meer en ervaart dit als demotiverend. Het is al een een hele verbetering als de medewerker ook mee mag praten over de beoordeling en een zelfbeoordeling mag schrijven. Dit wordt ook wel 180 graden feedback genoemd. De monoloog is dan ingeruild voor een dialoog.

Nog een stapje verder is de zogenaamde 360 graden feedback. Daarbij zijn meer dan twee personen betrokken. Er wordt feedback gegeven vanuit verschillende invalshoeken. 

features-homepage-360-feedback

De voordelen van een goede 360 feedback tool:

Bij 360 graden feedback zijn meer dan twee personen betrokken en is de feedback afkomstig vanuit verschillende invalshoeken. Zo ontstaat er een completer beeld van de prestatie van de werknemer. Goede softwareprogramma’s faciliteren dit proces en maken het vergaren van feedback makkelijk. Hiermee belast je de personen aan wie je feedback vraagt ook niet te veel. 

Zeker voor de direct leidinggevende is het van belang om onderdelen van de functie van de beoordeelde te kunnen selecteren waarvan hij/zij een minder beeld heeft. Let op bij de keuze voor een systeem: er zijn tools beschikbaar die je dwingen om de volledige lijst voor te leggen aan een beoordelaar, simpelweg omdat het softwareprogramma geen andere mogelijkheid biedt. Goede software daarentegen maakt het mogelijk om die onderdelen te selecteren waar je graag de opinie van anderen verwelkomt. Hiermee completeer je het beeld en kun je een betere onderbouwing geven van de uitkomst. 

Neem angst weg met een veilig 360 graden systeem.

Belangrijk is het om van tevoren te bepalen of de feedback anoniem gegeven kan worden. Zeker in situaties waarin feedback wordt gevraagd door de direct reports van een manager, ligt dit extra gevoelig. Durft de feedbackgever wel eerlijk te zijn? Bestaat er angst voor represailles van de manager?

Zorg daarom altijd voor een veilig systeem waarin niet te herleiden is van wie de feedback afkomstig is. Maak hierover intern van tevoren afspraken en wees hierin volkomen transparant. Iedereen moet vooraf de spelregels weten.

Stel de medewerker daarnaast in de gelegenheid ook zelf suggesties te doen wie er wordt gevraagd. Als manager kun je bepalen of je dit wel of niet honoreert. Zo voorkom je dat uitsluitend de ‘vriendjes’ worden gevraagd en er van tevoren afspraken gemaakt worden over het uitruilen van uitsluitend positieve feedback. 

features-360-feedback-handled-with-care

Voordelen toepassen van 360 graden feedback:

Dat feedback gegeven vanuit meerdere personen en op meerdere momenten eerlijker en objectiever is dan een eenzijdige beoordeling vanuit één manager, hoeven wij je niet uit te leggen. Maar dat is niet het enige voordeel dat deze feedbackvorm met zich meebrengt.

Met het nieuwe, locatieonafhankelijke werken heeft de manager tegenwoordig lang niet iedere dag of week persoonlijk contact met zijn medewerkers. Medewerkers kunnen op een andere locatie, bij de klant of thuis aan het werk zijn. Daarnaast is de agenda van de gemiddelde manager vaak drukbezet. Hoe blijf je dan voldoende zicht houden op dagelijkse prestaties?

Met 360 graden feedback ben je samen verantwoordelijk voor elkaars prestaties. Samen beoordeel je elkaar. Wanneer je dit instrument op de juiste manier benut, verbeteren de communicatie en samenwerking binnen teams aanzienlijk. Je voelt je er immers mede verantwoordelijk voor dat de ander slaagt, en andersom.

360 feedback organiseren: wat is de juiste timing?

360 graden feedback is een krachtig instrument, maar wanneer zet je het in? Dat hangt onder meer af van de manier waarop je als organisatie wenst om te gaan met het fenomeen beoordelen. Het kan eens per jaar zijn, maar ook worden toegepast in een organisatie waar beoordelen een continue proces is.

De meeste waardering en de beste resultaten krijg je als je van het geven van feedback dan wel feed-forward een continu proces maakt. Dus het hele jaar door en niet uitsluitend aan het eind van het jaar. Dit is een reflectie van de manier waarop de jongere generaties willen dat het proces verloopt.

Kortom: geen ouderwetse beoordeling waarvan je maar moet afwachten wat de uitkomst is, maar veel meer een doorlopend proces. Het mag als een kunstfout worden gezien als de medewerker pas tijdens het gesprek hoort dat er zaken niet goed lopen. Dat had al lang gecommuniceerd moeten worden.

360 graden feedback als waardevol instrument

Hoe vertaalt zich dit nu in de praktijk? Maak bijvoorbeeld het hele jaar door notities over:

  • De gevoerde bi-lats
  • De afgesloten projecten
  • Incidenten
  • Doelstellingen

Binnen de organisatie kan het een afspraak zijn dat medewerkers elkaar het hele jaar door feedback kunnen geven, al dan niet in een app. Ook is het 1 à 2 keer per jaar goed om de balans op te maken. Dus een formeel momentje waarin je evalueert wat er is gebeurd, waar je staat met elkaar en hoe de persoon zich ontwikkelt. De input vanuit een instrument als 360 graden feedback is hierbij zeer waardevol. Ook bij zelfsturende teams is dit een prima mogelijkheid. Hoe vervult de medewerker zijn/haar rol? In het verleden werd het beoordelen puur gezien als een instrumentele meting van de resultaten. Meer en meer veranderd het proces en wordt het gebruikt in het kader van de ontwikkeling van mensen. 

Bij veel organisaties waar de methode wordt toegepast, brengt de verkregen informatie grote veranderingen teweeg. Verkregen feedback draagt bijvoorbeeld zeker bij aan het zelfbeeld van een medewerker. Soms zie je dat een ingevulde zelfbeoordeling een te rooskleurig beeld schetst van zichzelf. Opvallend genoeg zijn het vaak jonge mannen die zichzelf hoog scoren. Vrouwen blijken zelfkritisch en bescheidener!

Als vervolgens vanuit de 360 feedback een ander beeld ontstaat, kan dit een "eyeopener" zijn voor de beoordeelde. Dan pas ontstaat duidelijkheid over de perceptie van het eigen functioneren.

Een praktijkvoorbeeld van 360 feedback:

Recent zag ik bij een organisatie die voor het eerst ging werken met 360 graden feedback een heftige uitkomst. Men besloot om ook de managers te laten beoordelen door de medewerkers. Een schokkende en opvallende uitkomst was dat één van de managers volledig ongeschikt werd geacht als people-manager. Eigenlijk was al lang bekend en de manager in kwestie wist dit ook van zichzelf. De uitkomst van de 360 feedback was niets meer dan een bevestiging. Vervolgens werd besloten dat de medewerkers die aan hem rapporteerden nu aan een ander toe te wijzen. Het effect was dat de manager een stuk gelukkiger werd en nu weer waardevol werk doet voor de onderneming. Het effect op de medewerkers was enorm positief en het team is veel beter gaan functioneren. 

features-360-feedback-request-feedback-from-anyone

Implementatie van 360 graden feedback, doe het zorgvuldig! 

Als je 360 graden gaat implementeren: voorafgaand, maar ook tijdens deze verandering in het beoordelingsproces, kunnen medewerkers vragen of zorgen over hebben. Zorg daarom dat zij zich gehoord voelen.

Het wegstoppen of niet beantwoorden van vragen leidt ertoe dat medewerkers negatief kunnen worden over de verandering. Die negativiteit kan zich helaas snel binnen het bedrijf verspreiden. Besteed daarom de nodige aandacht aan vragen en zorgen. En doe dat zorgvuldig.

Tot slot een belangrijke tip: voorkom dat 360 graden feedback een ‘papieren tijger’ wordt. Niemand zit te wachten op een wirwar van formulieren en lijstjes waarbij de beloofde anonimiteit niet kan worden geborgd. Zorg voor een goede, flexibele en digitale 360 feedback tool waarin de feedback wordt verzameld en gedocumenteerd. Laat het systeem voor jou werken en niet andersom!

Demo aanvragen?

Wilt u een persoonlijke rondleiding door Trakstar? Dat kunnen wij online voor u verzorgen.

Vraag een demo aan

Aanmelden

Schrijf u in om dagelijks, wekelijks of maandelijks onze blogs te ontvangen en blijf altijd op de hoogte.

Ontvang onze blogs

Heeft u vragen?

Wilt u eens praten over de mogelijkheden? Bel ons op 085 0640 732 of mail naar info@trakstar.nl.

Contact ons
© 2001-2020 Trakstar. Alle rechten voorbehouden. Privacy Policy