Features van Trakstar Perform

Doelen formuleren

Een survey gehouden onder 9500 medewerkers en 300 Managers door CEB laat zien dat het ontbreken van duidelijke doelstellingen schadelijk is voor de prestaties! Die daalde maar liefst met 28%! De andere kant op: al jaren geleden is bewezen dat het stellen van duidelijke doelstellingen de prestatie van de organisatie met 11 tot 15 % laat stijgen!! Stelt u zich eens voor wat dit doet met de performance van uw organisatie!
perform_smart_1

Hoe werkt het?

50% van de medewerkers weet niet exact wat hun doelstellingen zijn!

Op welke manier kan een medewerker het beste bijdragen en kan hij /zij hier persoonlijke (ontwikkel)doelen formuleren?  Deze doelen zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden), zodat ze concreet worden en het duidelijk is wat van de medewerker wordt verwacht. Een extra voordeel van deze benadering is dat medewerkers met hun werk écht en aantoonbaar impact voor de organisatie kunnen maken. En daarmee speel je in op een belangrijke reden voor kundige medewerkers om bij hun werkgever te blijven.

Waarom is het belangrijk om business goals te stellen?

Doelen zijn krachtig, ze brengen focus aan op de te bereiken resultaten. Medewerkers weten graag wat het management van hen verwacht. Goed geformuleerde doelen helpen daarbij. Zeker als die goals uitdagend zijn, zullen ze de medewerker aanzetten tot een hogere prestatie.

 Hoe dan ook, die doelen moeten specifiek, meetbaar, haalbaar en actueel zijn (SMART)

Voorbeelden van het SMART formuleren van doelstellingen

Hier zijn 7 stappen die je zullen helpen jouw organisatiedoelen te bereiken:
1. Definieer de doelen duidelijk:

Hoewel je misschien een lijst met je doelen hebt gemaakt en erover hebt gesproken tijdens een vergadering, betekent dat niet dat iedereen ze begrijpt en omarmt. Bespreek die in een aparte meeting, krijg feedback van je teamleden en herzie de doelen, zodat ze duidelijk worden begrepen en maximaal draagvlak hebben. Geef vervolgens de doelstellingen een context. Waarom zijn ze belangrijk? Wat betekenen ze voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers? En wat gebeurt er als de organisatie ze niet bereikt?

2. Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van de doelen:

Elke persoon in de organisatie moet hetzelfde niveau van begrip en inzet voor de doelen hebben. Werkelijk iedereen! Als de doelstellingen niet duidelijk worden begrepen, bestaat de kans dat mensen ze negeren. Helder formuleren is dan ook cruciaal om op de persoonlijke steun van medewerkers te kunnen rekenen.

3. Bespreek de voortgang van de doelstellingen vaak:

Evalueer op regelmatige basis de gestelde doelen. Hou bi-lats of voortgangsgesprekken. Als je er niet vaak naar verwijst, zullen andere dingen de gedachten van jouw medewerkers in beslag nemen en ze afleiden. Stel doelen regelmatig bij.

4. Definieer een SMART-stappenplan dat jouw doelen realiseerbaar maakt:

Zeer weinig doelen kunnen worden bereikt zonder stappen (milestones) te formuleren. Deze stappen zijn kleinere afzonderlijke taken, die ervoor zorgen dat jouw doelstellingen stap voor stap worden bereikt. Geef er een deadline aan en evalueer of ze gehaald zijn.

5. Stel een aanpak op om de taken daadwerkelijk te doen en te evalueren:

Voor elk van de taken moet je een concrete aanpak formuleren om ze te voltooien. Gewoon ‘doe het’ zeggen, zal niet werken en staat haaks op de insteek en voordelen van een SMART-stappenplan. Bouw tijd in om in gesprek te gaan met de medewerkers die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen. Faciliteer als leidinggevende de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en help ze te leveren wat nodig is voor elk initiatief om succesvol te zijn.

6. Geef de taken voldoende tijd en prioriteit om te worden voltooid:

Druk, druk, druk… Dat zijn we vaak. Zorg ervoor dat jouw medewerkers werken aan het voltooien van de taken die uiteindelijk je doelen zullen bereiken. Soms moeten leiders het operationele werk voor individuen beperken, zodat ze de initiatieven kunnen voltooien.

7. Publiceer vooruitgang in het bereiken van jouw doelen

Iedereen houdt ervan om te scoren. Als je iets belangrijks bereikt, zullen jouw medewerkers willen weten of ze winnen of verliezen. Elk taak moet daarom een voltooiingsdatum hebben om aan te tonen dat er vooruitgang wordt geboekt in de richting van de geformuleerde doelen. Denk aan het eten van die befaamde olifant. Het verzamelt de troepen en geeft hen motivatie. Vier het halen van weer een taak! Zeker bij grote projecten is het van belang om tussendoor stil te staan bij de overwinningen.

perform_smart_4-1024x705

Doelen formuleren brengt je organisatie veel

Door deze stappen te doorlopen, vergroot je jouw kansen op succes in alle opzichten. Het S.M.A.R.T formuleren van doelstellingen draagt niet alleen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, maar helpt jouw organisatie ook om de belangrijkste doelen te bereiken. En dat is in het belang van iedereen. 

 

Leer direct de voordelen van Trakstar kennen!

Trakstar leer je het beste kennen als je het in "actie" ziet, met echte gegevens en voorbeelden,  Plan daarom vandaag nog een demo om een ​​gepersonaliseerde demo te zien die past bij jouw individuele wensen en behoeften. Daar reserveren we graag tijd voor.