back to blog

360 graden feedback: Wat is het? En welke voordelen levert het u op?

In Nederland is het zeker nog geen vaste gewoonte om naast de direct leidinggevende ook door directe collega's en zelfs klanten beoordeeld te worden. Dit wordt ook wel het 360 graden beoordelingsproces genoemd. Er zijn enkele kantoren die het reeds toepassen, maar de grote meerderheid wil er nog niet aan en dit terwijl de medewerkers er vaak om vragen. Dus krijgt u verzoeken om 360 graden beoordelen toe te passen dan wilt u natuurlijk eerst weten wat u het oplevert? Dit vertellen wij u graag in dit blog.

Is het een idee om 360 feedback in jouw organisatie te implementeren?

 

Als je een 360 graden systeem gaat gebruiken maak je gebruik van het “meer-ogen-principe”. Van diverse betrokkenen vanuit de organisatie of wellicht van buiten de organisatie, verzamel je de kennis die aanwezig is over het functioneren van een medewerker. Deze input verzamel je en die dient als basis voor het beoordelingsgesprek met een medewerker. Je krijgt zo een veel beter beeld, zeker op elementen die buiten het gezichtsveld van de manager om gaan. De perceptie dat de feedback eerlijker is zal toenemen t.o.v. uitsluitend de mening van de leidinggevende manager. Uiteindelijk is het de manager die de balans op maakt en de uiteindelijke score bepaald. De mening van de leidinggevende is wel veel meer genuanceerd als hij/zij zich heeft laten voeden door de opinie van anderen.

 

Jeugdige werknemers verlangen 360 graden feedback


Met name jeugdige medewerkers geven er de voorkeur aan om niet alleen feedback te ontvangen van hun direct leidinggevende, maar ook vanuit andere kanten. Dus de mening van uitsluitend de manager is niet voldoende. De vraag is of de manager wel goed zicht heeft op de geleverde prestatie van een medewerker. Daarom is het van belang ook anderen om input te vragen . Komt nog bij dat in de ogen van de jeugdige medewerker het ook heel normaal is dat de leidinggevende zelf ook een review ondergaat. Dus geen ontastbare positie heeft . Het beste is hier het team dat wordt aangestuurd door de manager de gelegenheid te geven de manager ook te beoordelen. Belangrijk is het hier te beseffen dat deze feedback absoluut anoniem gegeven moet kunnen worden. Stel de manager krijgt feedback die hem/haar niet zint en de bron is bekend… Het zal niet de eerste keer zijn dat een manager dan op zoek gaat naar revanche en de betreffende medewerker(s) de komende tijd geen leven heeft. Hou hier rekening met de keuze van het softwareprogramma dat je kiest ter ondersteuning van dit proces.

Multirater.jpg

Van welke partijen is feedback nodig?


Van de volgende partijen is informatie nodig om 360 graden feedback mogelijk te maken:

  • de medewerker (zelfbeoordeling);
  • collega's:
  • andere leidinggevenden;
  • en de (interne)klant.

Uiteraard legt u aan alle partijen hetzelfde beoordelingsformulier voor, zodat u de resultaten goed met elkaar kunt vergelijken en u een compleet beeld krijgt van de medewerker.

 

Voordelen van 360 graden beoordelen

Stel dat u het 360 graden beoordelen gaat invoeren, wat levert u dit dan op? Hieronder vindt u in het kort een overzicht van de voordelen die u hiermee realiseert:

  1. Het gebruik van meerdere bronnen verhoogt de betrouwbaarheid van een beoordeling.
  2. Hogere productiviteit van uw medewerkers doordat zij betere en meer feedback ontvangen.
  3. De perceptie dat het een eerlijkere beoordeling is neemt toe door een zelfbeoordeling maar ook door de input van anderen naast de manager
  4. Het verloop van uw personeel gaat omlaag. U bent minder kosten kwijt aan het werven van personeel.
  5. Uw personeelsbeleid verloopt veel efficiënter, omdat u een beter beeld heeft van uw medewerkers. 

Het Nieuwe Beoordelen: Het initiatief ligt bij de medewerker

Vindt u 360 graden beoordelen nog een stap te ver? Dan kunt u wellicht overwegen om eerst een kleine stap te zetten en over te gaan op Het Nieuwe Beoordelen (HNB). Bij het nieuwe beoordelen ligt het initiatief veel meer bij de medewerker. Hierdoor is hij of zij meer betrokken bij zijn of haar werk, maar ook zorgt dit ervoor dat de beoordelingsgesprekken veel beter verlopen, daarbij bespaart u tijd en geld en de medewerker functioneert beter.

 

Wilt u meer informatie over Het Nieuwe Beoordelen?

Onlangs verscheen het boek In 10 stappen naar effectief Performance Management. Hierin leest u wat je moet doen om in uw organisatie grote stappen te kunnen maken met de implementatie van een moderne manier van werken. U kunt een gratis exemplaar van dit boek aanvragen!

 

CTA-boek-blog

 

Geef jouw medewerkers een platform voor ontwikkeling en groei! Trakstar biedt jou een optimale omgeving.

Dries Vinke

Dries Vinke is specialist op het gebied van Human Performance Management en reseller van Trakstar, Employee Performance Software. Hij heeft al meer dan 100 ondernemingen geholpen bij de implementatie van Performance Management in Nederland. Daarnaast is Dries auteur van het recent verschenen boek: In 10 Stappen Effectief Performance Management.