back to blog

10 hacks voor het toepassen van modern beoordelen

Maak snel werk van het nieuwe beoordelen

Het ouderwetse beoordelingsproces is niet meer van deze tijd! Met de snel veranderende wereld van werk en de evoluerende verwachtingen van medewerkers, is het essentieel om up-to-date te blijven met effectieve strategieën voor personeelsbeoordeling. Medewerkers ervaren graag een optimale Employee Experience. In dit artikel delen we 10 hacks die je kunt gebruiken om jouw organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Hack 1: Werk met duidelijke doelen

Doelen stellen MOET als je resultaten wilt! Doelen moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn (SMART). Ze moeten uitdagend genoeg zijn om medewerkers te motiveren, maar toch realistisch genoeg om succesvol te kunnen worden volbracht. Door duidelijke doelen te stellen, zorg je ervoor dat jouw personeelsbeoordelingen een effectief instrument worden om prestaties te meten en personeel motiveren tot goede prestaties.

Hack 2: Creëer een feedback-cultuur

Feedback is van onschatbare waarde bij het beoordelen van jouw medewerkers Het is belangrijk om een cultuur te creëren waarin regelmatige feedback wordt aangemoedigd en gewaardeerd. Zorg ervoor dat medewerkers op verschillende niveaus feedback kunnen geven en ontvangen, niet alleen van leidinggevenden, maar ook van collega's en klanten. Dit bevordert een open en constructieve dialoog, wat leidt tot continue groei en ontwikkeling.

Hack 3: Maak gebruik van technologie

Een ouderwets papieren systeem werkt niet. Dat is bewezen. Moderne technologie kan jouw personeelsbeoordelingen naar een hoger niveau tillen. Denk aan performance management tools en beoordelingssystemen die automatisering en analyses mogelijk maken, waardoor je waardevolle inzichten kunt krijgen in de prestaties van jouw medewerkers. Door deze technologieën te omarmen, kun je het beoordelingsproces stroomlijnen en hoge niveaus van efficiëntie en nauwkeurigheid bereiken.

Hack 4: Zorg voor transparantie

Transparantie is essentieel bij het beoordelen van medewerkers. Medewerkers moeten duidelijk begrijpen hoe beoordelingen worden uitgevoerd en welke criteria worden gehanteerd. Het verstrekken van deze informatie zorgt voor eerlijkheid en vertrouwen in het proces. Communiceer ook regelmatig over de voortgang en resultaten van de beoordelingen, zodat medewerkers weten waar ze staan en wat er van hen wordt verwacht. Medewerkers motiveren en stimuleren begint namelijk bij wederzijds vertrouwen.

Hack 5: Investeer in ontwikkeling

Het beoordelen van medewerkers gaat niet alleen over het evalueren van prestaties, maar ook over het investeren in hun ontwikkeling. Identificeer sterke punten en zwakke punten bij medewerkers en bied ondersteuning en middelen aan om hun vaardigheden en capaciteiten te verbeteren. Door te investeren in de groei van jouw medewerkers, zorg je voor prestatieverbetering en kun je motivatie van medewerkers op peil houden. Maak gebruik van een e-learning programma om kennis te verspreiden.

Hack 6: Diversifieer feedbackbronnen

Om een compleet beeld van jouw medewerkers te krijgen, is het belangrijk om feedbackbronnen te diversifiëren. Naast de formele personeelsbeoordelingen kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van 360-graden feedback, waarbij feedback van verschillende stakeholders wordt verzameld. Dit geeft een breder perspectief en stelt je in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over personeelszaken. De medewerkers zullen meer vertrouwen hebben in de uitkomst omdat er sprake is van een “meer-ogen” principe.

Hack 7: Maak gebruik van data

Data-analyse is een krachtig hulpmiddel bij het beoordelen van medewerkers. Door gegevens te verzamelen en te analyseren, kun je trends en patronen identificeren die kunnen wijzen op sterke punten en ontwikkelingsbehoeften. Gebruik deze inzichten om jouw beoordelingsproces te verbeteren en effectieve strategieën te ontwikkelen voor strategisch talentmanagement. Goede performance management software maakt dit mogelijk.

Hack 8: Ondersteun medewerkers bij zelfevaluatie

Het proces van beoordelen begint bij een zelfevaluatie. Zo kunnen medewerkers hun eigen prestaties beoordelen en doelen evalueren.. Het aanmoedigen van zelfevaluatie zorgt voor meer verantwoordelijkheid bij en betrokkenheid van medewerkers. Zorg voor richtlijnen en tools om hen te helpen bij het uitvoeren van een effectieve zelfevaluatie en gebruik dit als waardevolle informatie bij de beoordeling.

Hack 9: Houd regelmatig check-ins

Regelmatige check-ins (ook wel bi-lats genoemd) zijn een waardevol middel om in contact te blijven met jouw medewerkers. Plan frequente gesprekken (minimaal eens per 2 maanden) om voortgang te bespreken, eventueel bij te stellen, problemen aan te pakken en ondersteuning te bieden waar nodig. Dit bevordert een continue dialoog en opent de mogelijkheid voor tijdige interventie bij problemen of uitdagingen. Dit hoeven geen lange gesprekken te zijn. Maak hier notities van in het persoonlijke dossier van de medewerker. De medewerker kan dit zelf ook doen.

Hack 10: Blijf up-to-date

Het moderne personeelsbeoordelingsproces verandert voortdurend. Het is van essentieel belang om up-to-date te blijven met nieuwe trends, best practices en wetgeving op dit gebied. Blijf een aantrekkelijke werkgever, zorg voor meer medewerkersbetrokkenheid en zorg voor een optimale employee journey. Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de industrie en pas jouw beoordelingsstrategieën aan om relevant te blijven en jouw concurrentiepositie te behouden.

In conclusie, het moderne beoordelen van personeel vereist een dynamische aanpak - een die doordrenkt is met duidelijke doelen, continue feedback, technologie, transparantie, ontwikkeling, diversiteit, data-analyse, zelfevaluatie, regelmatige check-ins en actuele kennis. Door gebruik te maken van deze 10 hacks kun je jouw beoordelingsproces verbeteren en zorgen voor tevreden en gemotiveerde medewerkers. Ga aan de slag en blijf jouw concurrenten een stap voor!

Wil je een voorbeeld zien van een modern programma? Kijk dan eens op www.trakstar.nl — transformeer jouw Employee Experience.

Meer weten over wat Trakstar voor jouw onderneming kan betekenen?

Dries Vinke

Dries Vinke is specialist op het gebied van Human Performance Management en reseller van Trakstar, Employee Performance Software. Hij heeft al meer dan 100 ondernemingen geholpen bij de implementatie van Performance Management in Nederland. Daarnaast is Dries auteur van het recent verschenen boek: In 10 Stappen Effectief Performance Management.