Hoe verhoog je de betrokkenheid van medewerkers bij het beoordelingsproces?

Image of Dries Vinke
Dries Vinke

Veel werknemers en managers zijn geen grote fans van het functioneringsgesprek. Ontevredenheid met, en ervaren van oneerlijkheid met betrekking tot het beoordelingsproces kunnen ernstige gevolgen hebben voor het moreel van de werknemer, de betrokkenheid verminderen en de kans op vertrek vergroten.

Uit onderzoek blijkt  dat het hebben van een goed samengesteld beoordelingsproces essentieel is voor de ontwikkeling van je werknemers en het behouden van toptalent. Dus hoe pak je het dan goed aan?

Geef medewerkers een stem. 

Tweewegcommunicatie binnen organisaties zorgt voor betrokkenheid en kan het beoordelingsproces op verschillende manieren verbeteren: eerst en vooral doe wat met de feedback van leidinggevende en medewerkers die je hebt verzameld en voer op basis daarvan veranderingen door. Ontdek wat werknemers niet leuk vinden, ontdek wat managers niet leuk vinden. Laat afdelingshoofden, evenals werknemers binnen de afdeling, de competenties definiëren waarop ze worden beoordeeld. Zoek uit of er open vragen zijn die kunnen worden opgenomen om medewerkers een stem buiten de standaard beoordelingsschaal om te geven. Als je werknemers betrekt bij het samenstellen van het beoordelingsformulier, zullen ze veel minder het gevoel hebben dat het irrelevant of oneerlijk is.

Ten tweede, begin het proces met een zelfbeoordeling en maak gebruik van 360-graden feedback om werknemers in staat te stellen hun mening te geven over zichzelf, hun collega’s en hun managers. Dit maakt dat medewerkers actief bijdragen aan de juiste beoordelingsgesprekken en moedigt managers aan om op een respectvolle, onpartijdige manier te handelen jegens hun teams. Beide functies zijn opgenomen in Trakstar-software en ons ondersteuningsteam is altijd bereid om een helpende hand te bieden bij de implementatie er van. 

Neem stappen om de relaties tussen leiders en leden te verbeteren.

Respectvolle, begripvolle en onbevooroordeelde relaties met managers en leiders leiden tot meer acceptatie van de  gewenste prestatieresultaten en een hogere waargenomen acceptatie van het proces. Je kunt de beoordeling zelfs gebruiken als een hulpmiddel voor het verbeteren van relaties! Managers en werknemers moeten worden aangemoedigd om hun begrip te hebben voor elkaar rol om uiteindelijk de resultaten te verbeteren. Dit is veel effectiever dan het afwerken van een eindeloze lijst met  die door een ander is samengesteld. Managers en werknemers zouden meer dan eens per jaar gesprekken moeten voeren en er moet worden gestreefd naar een eerlijke, oprechte relatie tussen managers en hun medewerkers. Laat zien dat je oprecht geïnteresseerd bent in de ontwikkeling van jouw medewerkers. Zorg dat je hun behoeften begrijpt 

Overweeg om negatieve feedback en de negatieve kant van beoordelingsschalen te herformuleren, of zelfs scores helemaal te verbergen.

Dit betekent niet dat je geen constructieve kritiek moet geven, maar een manier moet vinden om kritiek te leveren op een manier die de waardigheid van de werknemer respecteert, en conversaties zodanig in te kaderen dat het verbeter potentieel van de werknemer wordt geschetst in plaats van fouten in het verleden te belichten. Werknemers accepteren eerder positieve feedback dan negatieve.

Wat je moet vermijden: accepteer geen houding waardoor werknemers gewoon niet willen samenwerken en gedwongen moeten worden om tegen hun zin deel te nemen aan een beoordelingsproces. Je werknemers hebben redenen om niet tevreden te zijn met het huidige proces en deze redenen moeten worden ontdekt en weggenomen. Als managers klagen dat het te veel tijd kost, overweeg dan om je beoordelingsformulier in te korten. Leiderschap dat te weinig oog heeft voor de werknemersbehoeften leidt tot terugtrekking en verlaagt het moreel van werknemers! En dat is precies het tegenovergestelde resultaat is dat je probeert te bereiken bij het inzetten van beoordelingsgesprekken!

Klaar voor het 360 graden beoordelen?

We hebben je nu verteld hoe je de betrokkenheid van medewerkers bij het beoordelingsgesprek kunt verhogen. Onder meer door ze een stem te geven en te laten zien dat je hun behoeften begrijpt. Wil je meer lezen over hoe je dit aanpakt? Download dan ons e-book: De creatie van prestatie.

New call-to-action

Blog posts

Lees meer

Image of Dries Vinke
Dries Vinke

Het effect van performance management software op de persoonlijke ontwikkeling 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat niets motiverender is dan groei! Het effect van groei in een...

Read more
Joost van Eyk

10 tips voor het verhogen van werknemersgeluk

Het verhogen van het geluk op de werkvloer is een veel besproken onderwerp de afgelopen jaren. Uit...

Read more