back to blog

Hoe voorkom je verloop in jouw organisatie?

Gratis ebook downloaden

Inleiding: Bij elke vacature neemt de productiviteit af. Daarom is het belangrijk om uw vacatures snel te vullen met gekwalificeerd talent. Maar het is net zo belangrijk - zo niet belangrijker - om de werknemers die al bij je werken te behouden. Veel organisaties schieten tekort om er voor te zorgen dat hun medewerkers zich gewaardeerd voelen en daarmee gemotiveerd te blijven.

Volgens een medewerkerstevredenheid studie "Trends 2020" ontmoet 35,3 procent van de werknemers hun managers één keer per maand of minder, terwijl 12,2 procent van de respondenten hun managers gemiddeld nog minder ontmoeten. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder 1.000 werkzame personen.

download (7)

 

Wellicht ben je bekend met de spreuk "People leave Managers, not Companies". Het blijkt weer eens te kloppen! Als de managers in een organisatie niet de moeite nemen om relaties op te bouwen met hun direct reports, zal de betrokkenheid van werknemers afnemen en gaan de goede medewerkers op zoek naar banen elders. Uit het onderzoek blijkt dat 73 procent van de ondervraagde werknemers open staat voor nieuwe carrièremogelijkheden!

Maar hoe zorg je er nu voor dat managers een goede verstandhouding opbouwen met hun medewerkers en de productiviteit verhogen? Hier zijn drie stappen die kunnen helpen.

1. Stel vanaf het begin duidelijke verwachtingen en doelen.

Het laatste wat elke medewerker wil is in een nieuwe job te beginnen zonder te weten wat er nodig is om in die rol te slagen. Om nieuwe werknemers succesvol te maken, is het belangrijk dat managers elke nieuwe medewerker ontmoeten tijdens zijn of haar eerste week om de dagelijkse en langetermijndoelen te bepalen.

Zorg ervoor dat elke nieuwe medewerker exact weet wat er verwacht wordt van hem of haar. Marcus Buckingham beschrijft in zijn boek "First break all the rules" dat meer dan 50% van alle medewerkers niet exact weet wat er van hem/haar wordt verwacht. Daar is dus nog veel te verbeteren!

2. Geef prioriteit aan terugkerende één-op-één vergaderingen.

Uit de eerder genoemde studie blijkt dat het signaal dat uitgezonden word naar een medewerker dat een geplande meeting met de manager weer eens verschoven wordt niet moet worden onderschat. Als deze voortdurend worden geannuleerd of opnieuw worden gepland, zullen werknemers snel afhaken en de motivatie zal verminderen. Gebruik de korte meeting om feedback te geven over het functioneren van de medewerker en vraag wat hij/zij nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Veeg zaken niet onder de mat, met andere woorden: maak zaken bespreekbaar en voorkom dat zaken zich ophopen. Wees eerlijk en oprecht geïnteresseerd in de persoon. Authenticiteit in de relatie met de medewerker zal zich altijd terugbetalen.

Buiten de wekelijkse/maandelijkse een-op-een, kun je twee keer per jaar of jaarlijks een meeting beleggen om met elkaar de balans op te maken. Dit is een gesprek met een heel ander karakter dan het traditionele beoordelingsgesprek. Omdat je frequent feedback hebt gegeven zullen verrassingen uitblijven.

3. Fungeren als coach of mentor in plaats van micromanager.

Het feit dat het belangrijk is om elkaar regelmatig te ontmoeten moet niet gaan ontaarden in "micromanagement". Deze fout moet je niet maken omdat dit één van de peilers ondermijnd van medewerkersbetrokkenheid, namelijke autonomie. Gedreven en betrokken medewerkers willen autonomie ervaren en het gevoel hebben dat hun managers erop vertrouwen dat ze goed werk verrichten. Het is dus niet zinvol de details van het werk te bekijken.

In dit kader ben je als manager meer een coach en geef je jouw medewerker vertrouwen om zijn/haar volledige potentieel te benutten

Goede medewerkers zijn het meest waardevolle bezit van een organisatie en de betrokkenheid van werknemers is van cruciaal belang voor het succes van een bedrijf. Maak daarom de managers verantwoordelijk voor het opbouwen van sterke relaties met hun teamleden dat resulteert in een lager verloop. Reken de manager hier op af! Want dankzij een beperkt verloop kun je de productiviteit en winstgevendheid in jouw organisatie voor de lange termijn verhogen.

Meer weten over zaken die de prestatie van jouw medewerkers ten goede komen? Vraag het ebook "de creatie van prestatie" aan. 

 

Wil je Trakstar eens in actie zien? Demo?

Dries Vinke

Dries Vinke is specialist op het gebied van Human Performance Management en reseller van Trakstar, Employee Performance Software. Hij heeft al meer dan 100 ondernemingen geholpen bij de implementatie van Performance Management in Nederland. Daarnaast is Dries auteur van het recent verschenen boek: In 10 Stappen Effectief Performance Management.